میزبانی وب حرفه ای

PRO-100MB
 • فضای سرویس هاست 100 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
 • تعداد پارک دامنه 10 عدد
 • تعداد بانک اطلاعاتی 5 عدد
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد Addon Domains ندارد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 500
 • حداکثر حجم پایگاه داده 200 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-512MB
 • فضای سرویس هاست 512 مگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت
 • تعداد پارک دامنه 10 عدد
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد Addon Domains ندارد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 4000
 • حداکثر حجم پایگاه داده 500 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-1GB
 • فضای سرویس هاست 1 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 250 گیگابایت
 • تعداد اکانت ایمیل 100 عدد
 • تعداد بانک اطلاعاتی 20 عدد
 • تعداد اکانت اف تی پی نامحدود
 • تعداد پارک دامنه 10 عدد
 • دامنه اضافه 2 عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 5000
 • حداکثر حجم پایگاه داده 600 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-2GB
 • فضای سرویس هاست 2 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 350 گیگابایت
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 6000
 • حداکثر حجم پایگاه داده 700 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-5GB
 • فضای سرویس هاست 5 گیگابایت
 • پهنای باند ماهیانه 450 گیگابایت
 • تعداد پارک دامنه نامحدود
 • دامنه اضافه 5 عدد
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 8000
 • حداکثر حجم پایگاه داده 900 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)
PRO-20GB
 • فضای سرویس هاست 20 گیگابایت
 • دامنه اضافه نامحدود
 • حداکثر بازدید یکتا روزانه 12000
 • حداکثر حجم پایگاه داده 1500 مگابایت
 • سیستم عامل لینوکس
 • کنترل پنل دایرکت آدمین
 • آپتایم سرویس 99.9%
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • کیفیت سرویس حرفه ای
 • سرویس دهنده وب Apache/nGinx به انتخاب
 • بک آپ هفتگی دارد
 • بک آپ روزانه پایگاه داده (دیتابیس)