ارسال تیکت پشتیبانی


تجارت آزاد با ارائه نوآوری های متنوع و همچنین ایجاد تحول در زمینه تجارت الکترونیک سعی کرده است با پشتیبانی سریع و راهنمایی دقیق کاربران رضایت و اعتماد بیشتر آنان را جلب کند ، لذا کاربران و پذیرندگان گرامی میتوانند با استفاده از پشتیبانی اپراتورهای آنلاین تلفن یا سیستم پشتیبانی برخط (آنلاین) و همچنین سیستم تیکتینگ آنی بهترین پشتیبانی را دریافت نمایند ، در صورت نیاز به پشتیبانی با انتخاب بخش مناسب مشکل خود را با کارشناسان فنی شرکت مطرح نمایید .


  پشتیبانی فنی

مشکلات فنی و پشتیبانی کاربران

  مشاوره جهت طراحی سایت

در صورتی که قصد ارسال درخواست سفارش پروژه ( کد و برنامه نویسی ) دارید موضوع را از طریق این دپارتمان ارسال و پیگیری کنید