با توجه به افزایش شدید قیمت ارز در دو ماه گذشته که بیش از سی درصد افزایش داشته است و تاثیر مستقیم آن بر روی قیمت تمام شده سرورها و تاثیر مستقیم بر روی قیمت سرویس های میزبانی و ثبت/تمدید دامین های بین المللی، بنابراین شرکت نت آذر ایرانیان نیز مجبور به افزایش قیمت سرویس های ذکر شده با ضریب درصد مشابه خواهد بود
.
بنابراین در صورت عدم کاهش نرخ ارز تا چند روز آینده، سرویس های زیر شامل افزایش قیمت خواهند بود:
-
سرویس های هاست دانلود حجم بالا
- سرویس های هاست دانلود
- کلیه سرورهای مجازی و اختصاصی
- ثبت، تمدید و انتقال دامین های بین المللی و صدور گواهینامه اس اس ال


توجه 1: افزایش قیمت شامل مشتریان قدیمی میزبانی هاست نخواهد شد و نت آذر خود را موظف به حمایت از مشتریان وفادار خود میداند
توجه 2: در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت های سرویس های مذکور به صورت متناسب تعدیل خواهد شد


Tuesday, January 10, 2017

« برگشت